การตั้งค่ารหัสผ่าน และความปลอดภัยของบัญชี

1. ไปที่เมนู "Me" คลิก Logo "Muskbots" มุมขวาบน

2. ตั้งค่า Profile, Phone Number, Login Passsword และ Payment Password เพื่อความปลอดภัยของท่าน

© Copyright 2021 - Muskbots - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram